Dịch vụ > Đào tạo

Phan IT cung cấp các dịc vụ đào tạo về vi điều khiển (8051, AVR, PIC) sau:

Đào tạo theo yêu cầu của từng cá nhân
Đào tạo liên kết
Đào tạo từ xa

Nội dung đào tạo về các loại vi điều khiển:

Vi điều khiển 8051
Vi điều khiển AVR
Vi điều khiển PIC

Đào tạo theo yêu cầu của từng cá nhân

Bạn có thể yêu cầu đào tạo theo những nội dung cụ thể, chúng tôi sẽ đào cả lý thuyết và thực hành từng người một. Học phí sẽ theo thoả thuận.

Đào tạo liên kết

Các bạn có thể tổ chức lớp học chúng tôi sẽ giảng dạy theo yêu cầu. Học phí thoả thuận.

Đào tạo từ xa

Các bạn yêu cầu các nội dung cụ thể, chúng tôi sẽ gửi bài, tài liệu để các bạn học tập và thực hành. Sau đó các bạn gửi bài lại để chúng tôi kiểm tra.

Vi điều khiển 8051

Thực hành với các bài toán cơ bản:

Điều khiển led đơn (in/out port)
Làm việc với ngắt timer (timer interrupt)
Làm việc với ngắt ngoài (external interrupt)
Làm việc với cổng truyền thông không đồng bộ UART
Giao tiếp với màn hình LCD 16x2
Giao tiếp với led 7 thanh (seven segments led)
Giao tiêp với bộ nhớ Serial Eeprom 24Cxxxx, 25Cxxxx, 93Cxx
Giao tiếp với bộ nhớ Parallel Eprom 27Cxxx
Giao tiếp với RAM 62xxx
Giao tiếp với keypad
Giao tiếp với bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự số ADC
Giao tiếp với bộ chuyển đổi tín hiệu số tương tự DAC
Giao tiếp với RTC (DS1307, BQ3285,...)

 

Vi điều khiển AVR

Thực hành với các bài toán cơ bản:

Điều khiển led đơn (in/out port)
Làm việc với ngắt timer (timer interrupt)
Làm việc với ngắt ngoài (external interrupt)
Làm việc với bộ so sánh Analog (Analog comparator)
Làm việc với cổng truyền thông không đồng bộ UART
Giao tiếp với màn hình LCD 16x2
Giao tiếp với led 7 thanh (seven segments led)
Giao tiêp với bộ nhớ Serial Eeprom 24Cxxxx, 25Cxxxx, 93Cxx
Giao tiếp với keypad
Làm việc với bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự số ADC
Giao tiếp với bộ chuyển đổi tín hiệu số tương tự DAC
Giao tiếp với RTC (DS1307, DS1306,...)
Giao tiếp với Sensor nhiệt DS1820, DS18B20
 

Vi điều khiển PIC

Thực hành với các bài toán cơ bản:

Điều khiển led đơn (in/out port)
Làm việc với ngắt timer (timer interrupt)
Làm việc với ngắt ngoài (external interrupt)
Làm việc với bộ so sánh Analog (Analog comparator)
Làm việc với cổng truyền thông không đồng bộ UART
Giao tiếp với màn hình LCD 16x2
Giao tiếp với led 7 thanh (seven segments led)
Giao tiêp với bộ nhớ Serial Eeprom 24Cxxxx, 25Cxxxx, 93Cxx
Giao tiếp với keypad
Làm việc với bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự số ADC
Giao tiếp với bộ chuyển đổi tín hiệu số tương tự DAC
Giao tiếp với RTC (DS1307, DS1306,...)