Dịch vụ > Thiết kế

Phan IT nhận thiết kế (phần cứng và phần mềm ) các sản phẩm điện tử với các mức độ khác nhau.

Thiết kế module
Thiết kế sản phẩm hoàn chỉnh

Thiết kế modul

Với các modul này bạn có thể ghép nối hoàn chỉnh vào sản phẩm của mình. Bạn không cần phải đầu tư thời gian vào những phần việc mà bạn chưa có kinh nghiệm hoặc đơn giản là bạn không có thời gian để làm tất cả. Các thông tin của bạn đều được đảm bảo bí mật tuyệt đối.

Thiết kế sản phẩm hoàn chỉnh

Chúng tôi nhận thiết kế sản phẩm hoàn chỉnh theo yêu cầu của bạn (đến khi nào bạn hài lòng). Phan IT có thể nhận làm sản phẩm mẫu để thử hoặc các bạn tự làm lấy.

* Lưu ý: Chúng tôi không nhận làm các bài tập, đồ án cho các bạn sinh viên (kể cả sinh viên học tại chức).