Dịch vụ > Tư vấn
Tư vấn học tập
Tư vấn thiết kế
Tư vấn chuyển giao công nghệ

Tư vấn học tập

Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn phương pháp học tập phù hợp với trình độ, quỹ thời gian của bạn, .... .

Tư vấn thiết kế

Chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp để cho thiết kế của bạn đạt được các tiêu chí: độ tin cậy, giá thành sản phẩm, khả năng đáp ứng được các loại linh kiện của thi trường Việt nam, tính khả thi, .....

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Hiện nay chúng tôi đang nhận tư vấn chuyển giao công nghệ làm quảng cáo điện tử led cố định và led ma trận.