Sản phẩm > Programmer > 8051

KIT51Lq

Programmer KIT51Lq - Mạch nạp đa năng cho dòng vi điều khiển AT89Xxxxx của hãng Atmel và Eeprom 24C/25C/93C . Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ chip 8, 20 và 40 pin trên cùng một socket. Kích thước nhỏ gọn, hoạt động ổn định.

 

>> Xem chi tiết

Bảo hành: 06 tháng
Số lượng
Gía(VND)
1-5
220000
6-10
215000
10+
210000

KIT51Mq

kit51mq

Programmer KIT51Mq - Mạch nạp cho dòng vi điều khiển AT89Xxxxx của hãng Atmel. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Hỗ trợ chip 20 va 40 pin trên hai socket riêng biệt. Kích thước nhỏ gọn, hoạt động ổn định.

 

>> Xem chi tiết

Bảo hành: 06 tháng
Số lượng
Gía(VND)
1-5
250000
6-10
245000
10+
240000

PgSPI USB

pgspi

Programmer PgSPI - Mạch nạp đa năng cho dòng vi điều khiển AT89Sxxxx và AVR của hãng Atmel. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB. Nap On-Board theo chuẩn SPI. Kích thước nhỏ gọn, hoạt động ổn định. Dùng nguồn nuôi 5VDC lấy từ cổng USB.

 

>> Xem chi tiết

Bảo hành: 06 tháng
Số lượng
Gía(VND)
1-5
150000
6-10
145000
10+
140000

KIT51Cu

kit51cq

Programmer AT89Xxxxx - Phiên bản đặc biệt cho các bạn sinh viên. Mạch nạp cho dòng vi điều khiển AT89Xxxxx cua hang Atmel. Giao tiep voi may tinh qua cong USB. Nap on Socket theo chuan parallel. Dùng nguồn 5VDC từ cổng USB - không cần nguồn nuôi ngoài nữa . Kích thước nhỏ gọn, hoạt động ổn định.

>> Xem chi tiết

Bảo hành: 06 tháng
Số lượng
Gía(VND)
1-5
150000
6-10
145000
10+
140000

KIT51Cq

kit51cq

Programmer AT89Xxxxx - Phiên bản đặc biệt cho các bạn sinh viên. Mạch nạp cho dòng vi điều khiển AT89Xxxxx cua hang Atmel. Giao tiep voi may tinh qua cong COM. Nap on Socket theo chuan parallel va On-Board theo chuan SPI. Dùng nguồn 5VDC từ cổng USB - không cần nguồn nuôi ngoài nữa . Kích thước nhỏ gọn, hoạt động ổn định.

>> Xem chi tiết

Bảo hành: 06 tháng
Số lượng
Gía(VND)
1-5
120000
6-10
115000
10+
110000

KIT51H

kit51h

Programmer KIT51H - Mạch nạp cho dòng vi điều khiển DS89C4X0 của hãng Maxim-Dallas. Giao tiếp với máy tính qua cổng COM. Nạp On-Socket theo chuẩn Bootloader. Kích thước nhỏ gọn, hoạtt động ổn định. Nguồn nuôi ngoài 6.5 - 15VDC.

 

>> Xem chi tiết

Bảo hành: 06 tháng
Số lượng
Gía(VND)
1-5
150000
6-10
140000
10+
135000

KIT51Hi

kit51hi

Programmer DS89C4X0 - Mạch nạp cho dòng vi điểu khiển DS89C4X0 cua hãng Maxim-Dallas. Giao tiếp với máy tính qua cổng COM. Nap On-Board theo chuẩn Bootloader. Kích thước nhỏ gọn, hoạt động ổn định. Nguồn nuôi 5VDC lấy từ mạch ứng dụng.

 

>> Xem chi tiết

Bảo hành: 06 tháng
Số lượng
Gía(VND)
1-5
120000
6-10
110000
10+
105000