Sản phẩm > Modul > Power

POW352

tempa

Bộ nguồn điện áp ra 12, 5, 3.3 VDC, dòng 1A . Điện áp vào 15VDC.

>> Xem chi tiet

Bao hanh: 06 thang
So luong
Gia
1
50000
2-5
45000
6+
40000