Sản phẩm > Modules > Interface > USB2SER
usb2ser Bảo hành: 01 tháng
Số lượng
Giá(VND)
1-5
90000
6-10
85000
10+
800000
Đây là giá bán bởi Phan IT, giá của các điểm bán hàng sẽ cộng thêm phụ phí do các cửa hàng quy định.
 
 
 
 
   
Phụ kiện đi kèm:
01 CD chứa Driver, Software, hướng dẫn sử dụng và nhiều tài liệu học tập khác
Giới thiệu :
Module USB2SER là bộ chuyển đổi USB to COM, bằng cách tạo ra cổng COM ảo bằng phần cứng, cổng COM ảo được tạo ra từ phần cứng hoạt động ổn định hơn các COM ảo được tạo ra từ phần mềm trên các vi điều khiển như ATmega8. Tín hiệu đầu vào là USB 2.0 tín hiệu đầu ra là RS232 với các pin CTS, DCD, DSR, RI, RXD, RTS, DTR, TXD. Ngoài ra nó còn cấp ra nguồn 5VDC (lấy từ máy tính ).
Đặc trưng:
01 Cổng USB input.
01 nguồn 5 VDC output.
08 Cổng cho RS232: CTS, DCD, DSR, RI, RXD, RTS, DTR, TXD.
Kích thước: 23 x 55 mm
Download:
Driver for Win 2K/XP (1.665MB)
Driver for Win Vista (2.011MB)
Driver version 110 for Win 7 (2.319MB)
User's Manual (842KB)