Sản phẩm > Modules > Interface > KPH
KPH Bảo hành: 01 tháng
Số lượng
Giá(VND)
1-5
170000
6-10
160000
10+
150000
Đây là giá bán bởi Phan IT, giá của các điểm bán hàng sẽ cộng thêm phụ phí do các cửa hàng quy định.
 
 
 
 
   
Phụ kiện đi kèm:
01 CD chứa Driver, Software, hướng dẫn sử dụng và nhiều tài liệu học tập khác
Giới thiệu :
Module KPH là bộ ban phim 4x4.
Đặc trưng:
01 Cổng COM.
01 nguồn 5 VDC output.
08 Cổng cho RS232: CTS, DCD, DSR, RI, RXD, RTS, DTR, TXD.
Kích thước: 23 x 55 mm
Download:
Driver for Win 2K/XP (1.665MB)
Driver for Win Vista (2.011MB)
Driver version 110 for Win 7 (2.319MB)
User's Manual (842KB)