Sản phẩm > Modul > Interface

USB2SER

tempa

Bộ giao tiếp RS232 giữa máy tính với vi điều khiển hoặc các thiết bị khác ở mức tín hiệu TTL. Nguồn nuôi 5VDC, hỗ trợ các pin RXD, TXD, DTR, DSR, CTS, RTS, RI. Dùng IC MAX232.

 

 

>> Xem chi tiết

Bảo hành : 06 tháng
Số lượng
Giá (VND)
1-5
90000
6-10
85000
10+
80000

KPH

tempa

Bộ giao tiếp RS232 giữa máy tính với vi điều khiển hoặc các thiết bị khác ở mức tín hiệu TTL. Nguồn nuôi 5VDC, hỗ trợ các pin RXD, TXD, DTR, DSR, CTS, RTS, RI. Dùng IC MAX232.

 

 

>> Xem chi tiết

Bảo hành : 06 tháng
Số lượng
Giá (VND)
1-5
170000
6-10
160000
10+
150000

RS232TTL

tempa

Bộ giao tiếp RS232 giữa máy tính với vi điều khiển hoặc các thiết bị khác ở mức tín hiệu TTL. Nguồn nuôi 5VDC, hỗ trợ các pin RXD, TXD, DTR, DSR, CTS, RTS, RI. Dùng IC MAX232.

 

 

>> Xem chi tiết

Bảo hành : 06 tháng
Số lượng
Giá (VND)
1
40000
2-5
35000
6+
30000