CEXc

tempa

Mạch điều khiển bảng giá vàng, Dollas. Mạch dùng vi điều khiển AT89C52. Kích thước nhỏ gọn, chắc chắn, đặc biệt mỏng để giảm tối đa chiều dày của bảng quảng cáo .

>> Xem chi tiết

Bảo hành : 01 tháng
Số lượng
Giá (VND)
1-5
200000
6-10
180000
10+
160000

CEXa

tempa

Mạch điều khiển bảng tỷ giá ngân hàng, kết quả sổ xố. Mạch dùng vi điều khiển ATmega8. Kích thước nhỏ gọn, chắc chắn, đặc biệt mỏng để giảm tối đa chiều dày của bảng quảng cáo .

>> Xem chi tiết

Bảo hành : 01 tháng
Số lượng
Giá (VND)
1-5
400000
6-10
370000
10+
350000