Vi điều khiển 8051
Microcontroller 8051

Đặc trưng (Features)
Sơ đồ khối (Block Diagram)
Bộ nhớ (Memory)
Các thanh ghi (Registers)
Vào ra (Input/Output)
Ngắt (Interrupt)
Định thời (Timer)
Truyền thông (Communication)
So sánh tương tự (Analog Comparator)
Tập lệnh (Instruction Set)
Ngôn ngữ lập trình (Language)
Trình biên dịch (Compiler)
Mạch nạp (Programmer)
Mạch phát triển (Development Boards)
Các chương trình ví dụ (Applications Note)
Thư viện Code (Library Code)
 

Đặc trưng (Features):

Vi điều khiển 8051 là một hệ vi xử lý 8 bit được hãng Intel phát triển. Nó có bộ nhớ chương trình, bộ nhớ RAM, bộ nhớ data được tích hợp ngay trong một chip. 8051 hoạt động theo chương trình được lưu trữ trong bộ nhớ chương trình (bộ nhớ Flash) của chip.

-
Bộ nhớ chương trình (Flash)
-
Bộ nhớ RAM
-
Bộ nhớ data (có thể có)
-
Các port I/O
-
Các ngắt
-
Các Timer
-
Các cổng truyền thông UART, I2C, SPI, ....
   

Sơ đồ khối (Block Diagram):

Bộ nhớ (Memory):

Các thanh ghi (Registers):

Vào ra (Input/Output):

Ngắt (Interrupt):

Định thời (Timer):

Truyền thông (Communication):

So sánh tương tự (Analog Comparator):

Tập lệnh (Instruction Set):

Ngôn ngữ lập trình (Language):

Có thể lập trình hoạt động với ngôn ngữ Assemble và C.

Trình biên dịch (Compiler):

Hiện nay có rất nhiều chương trình biên dịch như: Keil hỗ trợ lập trình Assemble và C, READS51 hỗ trợ lập trình Assemble và C. Trình biên dịch (compiler) Keil được khoảng 80% người dùng sử dụng đến.

Mạch nạp (Programmer):

Các vi điều khiển dòng 8051 hỗ trợ các chuẩn nạp chương trình: parallel, serial, bootloader. Tuỳ theo chip của các hãng sản xuất khác nhau có thể hỗ trợ một hoặc nhiều chuẩn nạp.

Mạch nạp họ 8051 của PHAN IT

Mạch phát triển (Development Boards):

Mạch phát triển họ 8051 của PHAN IT

Các chương trình ví dụ (Applications Note):

Các chương trình ví dụ của PHAN IT:

Thư viện Code (Library Code):

Thư viện code:

-------------------------------

(Đang được cập nhật)