Linh kiện > ROM
 Hình ảnh Tên  Đặc trưng   Kiểu chân   Nhà sản xuất Giá  Ghi chú  
M27C256B 256 Kbit EPROM, parallel, UV erase PDIP28 ST Call  
MX27C512 512 Kbit EPROM, parallel PDIP28   Call  
  25T80 8 Mbit, serial flash, SPI, 50MHz PDIP8   30000