Linh kiện > Codec
 Hình ảnh Tên  Đặc trưng   Kiểu chân   Nhà sản xuất Giá(VND)  Ghi chú  
  TP3054AN codec/8bit/u PDIP16 Texas 30000  
  TP3057AN codec/8bit/A PDIP16 Texas 30000  
  TP3067AN codec/8bit/A PDIP16 Texas 30000  
  MAX1102EUA codec/8bit 8uMAX Maxim-Dallas 50000  
  MC145484DW PCM CODEC/FILTER/5.0V SOIC20 Freesacle 50000